Partners

Met wie werken wij samen

Kees Scheepens, dierenarts/varkensfluisteraar en eigenaar van de biologische educatieboerderij Walnoot & Wilg

Kees Scheepens, dierenarts/varkensfluisteraar en eigenaar van de educatieboerderij Walnoot & Wilg.

 

Een grote kudde begraast het Banisveld in Boxtel, deels eigendom van Natuurmonumenten en gedeeltelijk van Brabants Landschap. Zijn runderen lopen ook het jaar rond buiten onder de televisietoren op de Grotelse Heide in Bakel, eigendom van Staatsbosbeheer. Kees werkt bij de begrazing van de natuurgebieden volgens hetzelfde principe als Zorg & Natuur. De Angus runderen leven in natuurlijke sociale kuddes van verschillende samenstellingen. Je hebt kuddes van zoogkoeien en kalfjes geleid door een dominante stier en, net als in het wild, zijn er kuddes die alleen uit stieren bestaan. Alle kalfjes groeien op bij de moeder en de vrouwelijke dieren blijven in de koeiengroep wanneer ze volwassen zijn. De stiertjes verlaten normaal gesproken de kudde wanneer ze oud genoeg zijn en hun moeder opnieuw drachtig is.

 

De natuurterreinen die Kees Scheepens laat begrazen zijn echter beperkt van grootte. Wanneer hij teveel stiertjes heeft worden deze als ze oud genoeg zijn overgebracht naar een van onze natuurgebieden waar zij zich bij een stierengroep kunnen voegen. Vervolgens zorgen deze jongens met hun eetlust voor een flinke verbetering van de biodiversiteit in de betreffende gebieden en voorkomen zij verdere verbossing. In ruil voor dit nuttige werk bieden wij de dieren een natuurlijk en zo goed mogelijk leven.

Veluws varkensvlees

In tegenstelling tot onze runderen zijn varkens totaal ongeschikt als zelfredzame natuurbeheerders. Ze hebben veel zorg nodig en moeten eigenlijk continue bijgevoerd worden. Dat past niet binnen ons begrazingsbedrijf en wij hebben dan ook geen varkens uitgezet in de gebieden die wij beheren. Desondanks vragen klanten vaak of wij ook varkensvlees kunnen leveren. Je kunt dan vanzelfsprekend gewoon NEE blijven verkopen. Maar het is voor klanten natuurlijk hartstikke praktisch en aanzienlijk duurzamer om de bestelling van vlees voortaan bij één partij te kunnen plaatsten die het vervolgens in één beweging thuis bezorgt.

Een lang verhaal kort; om in deze behoefte te kunnen voorzien zijn wij een zorgvuldige zoektocht gestart. Zo’n Scharrelvarkenshouder moet vanzelfsprekend wel voldoen aan een aantal essentiële criteria, zoals: Optimaal dierenwelzijn, duurzame werkwijze, kleinschalig bedrijf en een hoge kwaliteitsstandaard.

 

Wij hebben  uiteindelijk een vijfsterren varkensboer gevonden die zijn dieren bovendien een zo natuurlijk mogelijk leven biedt. Ook de smaak en malsheid van het vlees is uitzonderlijk goed, mede dankzij intramusculair vet dat zo typerend is voor het Veluws landvarken. Dat de dieren altijd volop in beweging zijn en geen stress ervaren draagt daar natuurlijk ook voor een belangrijk deel aan bij. Veluws Landvarken is voortaan rechtstreeks te bestellen via de webshop van Zorg & Natuur.

biologisch scharrelvarken online bestellen bij zorgnatuur.nl
Scroll naar boven